Danske Slægtsforskere

Logo DS en linje.jpg

Danske Slægtsforskere er landets største slægtsforskerforening med mere end 7.700 medlemmer. Foreningen blev stiftet 27. maj 1989 og blev den 5. maj 2018 fusioneret med Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger.

Danske Slægtsforskeres formål er at udbrede viden om og forskning inden for slægts- personal- og lokalhistorie i Danmark.

Foreningens formål virkeliggøres bl.a. ved at

  • digitalisere og offentliggøre kildematerialer fra kulturarven

  • støtte lokale tiltag i slægts-, personal- og lokalhistorie i alle egne af landet

  • samarbejde med arkiver, museer, biblioteker og andre institutioner

  • repræsentere slægtsforskernes og slægtsforskningens interesser over for myndigheder og arkiver

  • formidle oplysninger og arbejdsredskaber gennem foredrag, kurser, publikationer, hjemmesider m.v.

  • samarbejde med andre foreninger med samme eller beslægtede formål i ind- og udland.

Foreningen udgiver medlemsbladet Slægtsforskeren 4 gange om året, har en aktiv hjemmeside med et godt, velbesøgt forum for slægtsforskere og har et stort, digitalt bibliotek.

Foreningen ønsker at knytte personer med interesse for slægtsforskning i hele landet sammen og yder derfor økonomisk tilskud til lokale, slægtshistoriske foreninger.           

Slægtsforskeren_samlet.jpg

© 2019 Danske Slægtsforskere